۱۳۹۳ خرداد ۱۹, دوشنبه
مهناز قزلو / آن سوي مكث
گفتگو با ژاله احمدي / نويسنده
پيرامون كتاب "بدر جان و هفت شهر عشق"
در لينك لطفن بشنويد:

--------------------------
بدر جان و هفت شهر عشق
مولف و ويراستار: ژاله احمدي 

براي خريد كتاب مي توانيد با ايميل زير تماس بگيريد:
Bibliomania.berlin@web.de
هیچ نظری موجود نیست: