۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه

تبريك عطر بهار، روز گل ها
**************************
بهار يعني عشق، مهربان تر مي شود... عشق، يعني انسان، گل مي دهد... گل، بهانه اي زيبا براي دوست داشتن است... دوست داشتن، انديشه ي عاشقانه ي زندگي ست... زندگي، احساس روشن لحظه هاست... لحظه هاي رنگين كماني ي ترانه ها و لب ها... و لب ها، بوسه اند و آواز...
بهار و دوست داشتن، مهرباني و زيبايي ي لحظه هاي رنگين كماني، احساس روشن ترانه ها و بوسه ها، گل و آواز، انسان و انديشه ي عشق، تنها بهانه هاي قشنگ زندگي ست، تا مهر و دوستي را با عطر بهار و شادمانه هاي بي دريغ اش را آرزو كنم براي هر انسان... هر دوست.... هر يار...

مهناز قزلًو
بهار ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست: