۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبهمهناز قزلو

آن سوي مكث

گفتگو با: پريسا اسودي و حنيف حيدرنژاد
سياست هاي سخت گيرانه ي مهاجرت و پناهندگي استراليا و اروپا

هیچ نظری موجود نیست: