۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه


اعدام.....! آري يا نه؟ چرا؟
- آيا كسي كه دست به قتل مي زند، بايد اعدام شود،
- آيا خانواده ي مقتول بايد در مورد مجازات قاتل تصميم بگيرند. 
- تكليف رويه ي قضايي در مور جرايمي همچون قتل چيست. 
- چه كسي يا كساني صلاحيت بررسي پرونده هاي قتل را دارند..
چرا....؟

مهناز قزلًوهیچ نظری موجود نیست: