۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبهاز عشق با جهان چیزی نمانده است


 شاعر: "مینا اسدی" 

تهیه کننده: "مهناز قِزِلٌو"هیچ نظری موجود نیست: