۱۳۹۳ خرداد ۱۹, دوشنبه
بهانه ي بودن، عشق است

لحظه هاي بي دريغي كه بوي لبخند مي دهند

و شوق تابستاني آفتاب

با گل آفتابگردان

نسيم را

پر از بوسه ي قاصدك ها مي كند 

مهناز قزلًو

هیچ نظری موجود نیست: