۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه

مهناز قِزِلّو
آن سوی مکث
----------------

مصاحبه با نسترن و زهره / زوج همجنسگرای ایرانی

به بهانه ی اعلام ازدواج دو همجنس گرای ایرانی

نگاهی کوتاه به قوانین یوگیاکارتا در حمایت از گرایشات و هویت های جنسیتی

در لینک زیر بشنوید

هیچ نظری موجود نیست: