۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه
مهناز قزلو

دستانم را بگير 
و با من هم آواز شو
در راه هايي 
كه سخت اند
و پر فراز و نشيب

عشق
تنهايمان نمي گذارد
يادمان مي دهد
زندگي بر دريچه ي قلب ها گشوده مي شود
هنگامي كه لبخند را
بر پيچك باور كودكان ببافيم

دهم مارس دوهزار و چهارده - استكهلم

هیچ نظری موجود نیست: