۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبهآيا هشت مارس فقط يك روز است؟ آيا روز جهاني زن، تنها يك مناسبت است؟ آيا روز زن، كارناوالي گاه باشكوه و گاه پرطمطراق است و شايد خالي از مفهوم واقعي ي آن؟
زنان چرا مبارزه مي كنند؟ چرا خواهان آزادي و حقوق انساني خود هستند؟ آيا سركوب زنان به تحميق مردان گره نخورده است؟ چگونه مي توان جهاني انساني ساخت كه در آن انسانيت معناي حقيقي يافته و انسان به اعتلا و رهايي برسد؟

مهناز قزلو
نه مارس ۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست: