۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه


شايد اگر هر كدام از ما خود را زندگي كنيم، و ناگزير از به لباس ديگري درآمدن نباشيم و در عين حال بگذاريم هر يك خود واقعي اش را آزادانه زندگي كند، به خصم به هم پشت نخواهيم كرد!

مهناز قزلًو


هیچ نظری موجود نیست: