۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه"سن سانس "
موسیقی زبان واقعی جهانی است. موسیقی هنر عقل های گمراه و اسیر نیست بلکه هنر آزاده ترین و فعالترین عقل هاست.موسیقی وسیله ای است برای اتفاق و تفاهم مشترک بین مردم. ******

هیچ نظری موجود نیست: