۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبهدر من زنی زندگی می کند که خود، آزادی ست

در من زنی زندگی می کند که خود، عشق است
در من انسانی ست
که زنانه هایش را 
تنها عشق می سراید
در زیباترین لبخندی که با آفتاب طلوع می کند

مهناز قزلًو
دوم مارس ۲۰۱۴ - استکهلم

هیچ نظری موجود نیست: