۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه


این چه رسمی ست ؟

چه کس گفته چنین:
 
با گره سال خود آغاز کنیم؟

از هزاران گره ي مانده به راه

تو بیا تا گره ای باز کنیم !

هیچ نظری موجود نیست: