۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبهزن نوين كيست؟ 

الكساندر كولونتاي : "زن نوين، دختر نجیبی نیست که عشقش به یک ازدواج موفق ختم شود، همسری نیست که در خفا از خیانت های شوهرش رنج بکشد... پیردختری نیست که در حسرت عشق نافرجام جوانی اش بسوزد، او قربانی شرایط رقت بار طبیعت سرکوب شده اش نیست... زن نوین، قهرمانی است که مستقلانه از زندگی طلب می کند، که اعتماد به نفس دارد، که علیه بردگی جهانی زنان در مقابل دولت و خانه و جامعه می ایستد، که به عنوان نماینده همجنسانش برای حقوقش می جنگد..."

هیچ نظری موجود نیست: