۱۳۹۱ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

ویولتاپارّرا، مرسدس سوسا، گراسیاس آلاویدا (+ویدیو)


 همنشین بهار
 


ترانه Gracias A La Vida  «گراسياس آلا ويدا» (سپاس از زندگی) يا بهتر بگويم زندگی چاکرتيم،‌ سروده violeta parra  «ويولتا پارّرا» خواننده معروف شيليايی است که که در سال ۱۳۴۶خود را در دريا انداخت و با امواج رفت که رفت...

«ويولتا پاررا» از ياران «ويکتورخارا» بود.

***
جدا از ويولتا پاررا، خيلی ها ترانه گراسياس آلا ويدا را خوانده اند.
جان بائز، ماريا دولورس پرادّرا، آرينا مازدری، پلاسيدو دومينگو، روبرتو ليوی، اسکار چاوز، اليس رگينا و...
اما آنچه خواننده پرآوازه‌ی آرژانتينی Mercedes Sosa  «مرسدس سوسا»، خوانده چيز ديگری است و ترانه مزبور هميشه او را بياد می‌آورد

مرسدس سوسا که ۱۲ مهر ۱۳۸۸ درگذشت، صدای بی صدايان بود. با نظام‌های ديکتاتوری، زاويه و فاصله داشت و با مبارزان راه آزادی همراهی می‌کرد.
او با صدای گرم و حزين خويش ستم زمانه و رنج و درد مردم محروم را بازتاب می‌داد.

وقتی درگذشت، آرژانتين عزادار شد. مارادونا، او را الهه آزادی لقب داد و گفت يکی از بزرگان تمام دوران از نزد ما رفت. شَکيرا گفت مثل مرسدس سوسا ديگر نخواهد آمد. او صدای همه کسانی بود که با استفاده از موسيقی عليه ستمگران و رنج آدميان فرياد می‌زدند.

_________________ 

پيشتر از «کاميلو سينفوئگوس» و «خوزه مارتی» ياد کرده ام. اما آشنايی من بسيار ناچيز است. اميدوارم کسانيکه برای طرح اينگونه مطالب صلاحيت دارند، دانش خود را به ديگران هديه کنند.

برای ارائه اين مطلب، چندين شبانروز بیدار ماندم اما مي‌دانم کاستی دارد و پوزش می‌خواهم.

ویولتاپارّرا، مرسدس سوسا، گراسیاس آلاویدا

در برگردان شعر «ويولتا پاررا» به جای واژه مرد (hombre ) «او» (سوم شخص) گذاشته شده است.

***
همنشين بهار


هیچ نظری موجود نیست: