۱۳۹۲ اسفند ۱۹, دوشنبه

معرفی کتاب:


دکتر فتانه فراهانی، مردم شناس و استاد دپارتمان مردم شناسی و تاریخ مذاهب دانشگاه استکهلم در سوئد، بدون شک از نخستین پژوهشگران ایرانی است که از خط قرمز نامرئی ورود به حوزه ی جنسیت و رفتارهای جنسی ایرانیان عبور کرده و حاصل تحقیق در باره ی سکسوالیته زنان ایرانی مقیم سوئد را، که پایان نامه دکترایش هم بوده، به صورت کتابی منتشر کرده است.

کتاب فتانه فراهانی حاصل تحقیقی است که به بررسی تاثیر گفتمان‌های مذهبی-فرهنگی ایرانی و نیز مهاجرت بررفتارهای جنسی زنان ایرانی مقیم سوئد پرداخته و به این منظور ده مصاحبه تحلیلی با زنان ایرانی مقیم سوئد انجام داده است.

نويسنده: دكتر فتانه فراهاني
محقق و استاد دانشگاه استكهلمهیچ نظری موجود نیست: