۱۳۹۰ آذر ۸, سه‌شنبه


تمام چسب زخم هایت را هم که بخرم، باز نه زخم های من خوب می شود

و نه زخم های تو

هیچ نظری موجود نیست: