۱۳۹۰ آذر ۱۵, سه‌شنبه

روز جهانی حقوق بشر و ادامه سرکوب های سياسی و اجتماعی در ایرانروز ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر است. باور براین است، برای رسیدگی به جنایات هولناکی که حکومت ها به صورت روزانه علیه توده های مردم مرتکب می شوند، اختصاص یک روز به حقوق بشر در سال، تنها ذکر مصیبت است. اگر به جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی علیه توده های مردم ایران مرتکب شده است، نگاهی گذرا بیاندازیم، بخوبی در می یابیم که نه تنها یک روز، آن هم برای طرح آن همه جنایت کافی نیست، بلکه به اقدامات جدی تر با دامنه مبارزاتی توده ای گسترده برای مقابله با فجایعی که رژیم روزانه علیه مردم مرتکب می شود، نیاز است.

رسو کردن رژیم جمهوری اسلامی و ذکر جنایات آن، اگرچه امری اعتراضی و مفید است و به حفظ حافظه تاریخی مردم ایران کمک می کند، اما بدون رسیدگی به آنها، به حاکمان جنایت کار در ایران فرصت می دهد به جنایات شان ادامه دهند. هیچ دولت و حکومتی را در جهان نمی توان یافت که دلسوز مردم ایران و علاقه مند باشند به نفع مردم ایران، علیه جمهوری اسلامی برای سرکوبگری هایش به اقدام جهانی دست به زنند. آنها که به مذهبیون بنیادگرای اسلامی در ایران کمک کردند قدرت را در سال پنچاه و هفت به دست بگیرند، همان هائی هستند که هرگز خواهان سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری مذهبی جمهوری اسلامی به دست توانای مردم نیستند. کافی است نگاهی به جنبش های اجتماعی و شورش های مردمی علیه حکومت های خودکامه سرمایه داری در کشورهای عربی بیاندازیم. دولت های قدرتمند سرمایه داری، همان بلائی را که سال پنچاه و هفت بر سرمردم ایران آوردند، سمت و سوی انقلابات در کشورهای منطقه را تغییر داده و حکومت را از یک جناح بورژوازی به جناح دیگرش منتقل کردند. برای پیشبرد مقاصد جهان خوارگی شان، حتی اقدام به دخالت نظامی و ویرانی و کشتار مردم کردند و بر آن نام حمایت از مردم و انقلاب آنها گذاشتند. آنها در کشورهای خود، حقوق توده های مردم را تضعیف می کنند و با اعمال مناسبات استثماری و نابرابر به نقض حقوق بشر می پردازند و در کشورهای دیگر با حمایت از حکومت های سرکوبگر و دخالت نظامی، جنایت می کنند و خود را هم مدافع سرسخت حقوق بشر قلمداد می کنند.

چهار سال است، گروهی از خانواده های جان باخته گان دهه شصت و جان بدربردگان از کشتارهای این دهه، با حمایت گروهی از فعالان سیاسی، هنرمندان، فعالان فرهنگی و فعالان زن، فعالان دانشجوئی و کودکان، اقدام به یک جنبش دادخواهی و کارزاری جهانی برای رسیدگی به جنایات رژیم در دهه شصت و محاکمه مردمی رژیم به جرم جنایت علیه بشریت کرده اند. این جنبش دادخواهی، که در نوع خود در تاریخ مبارزات مردم ایران بی نظیر و از ذکر مصیبت و اعتراض کلامی و پخش اطلاعیه و برگزاری تظاهرات و سمینار و مراسم سالگرد، فراتر رفته و اقدام به دادخواهی در عمل در گستره جهانی کرده است، بسیار ستودنی است و همه ی ما، مردم و نیروهائی که سال ها علیه رژیم و برای یک جامعه نوین انسانی و عادلانه و برابر مبارزه کرده ایم، در حالی که دستگاه های خبرپراکنی  بورژوازی و جریانات مدافع حکومت و نظم حاکم بر ایران در این باره سکوت کرده اند،  به جا است با تمام امکانات و نیروی مان از این جنبش دادخواهی و محاکمه جمهوری اسلامی، که خواست عموم ما مردم ایران، به ویژه خانوادهای جان سپردگان و بازماندگان کشتارهای دهه شصت است، حمایت و به آن کمک کنیم. روز جهانی حقوق بشر را به روز دادخواهی توده های مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی تبدیل کنیم.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
دوشنبه١۴آذر۱٣۹٠برابر با ۵ دسامبر ۲٠١١
kanoon-zendanian.org@info

هیچ نظری موجود نیست: